Privacystatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacystatement. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacystatement altijd inzien.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Health and Beauty 4 All verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie van uw bestelling,  (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) relatiebeheer, (4) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (5) het uitvoeren van analyses en (6) het komen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Health and Beauty 4 All, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s)inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Health and Beauty 4 All, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Health and Beauty 4 All en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Health and Beauty 4 All bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Health and Beauty 4 All kunt u een brief sturen naar Health and Beauty 4 All, Klaverkamp 18, 8162HR  Epe, of een e-mail sturen naar: admin@healthandbeauty4all.nl

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Health and Beauty 4 All gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Health and Beauty 4 All mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Health and Beauty 4 All gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.